Reservdelar

Vi är själva storförbrukare av reservdelar för tunga fordon och maskiner. För att vi ska kunna utföra våra uppdrag snabbt och effektivt behöver vi hålla ett lager som omfattar det mesta som behövs för tunga fordonsparker.
Som en konsekvens av det stora lagret har försäljning av reservdelar och förnödenheter blivit en självklar del av vår verksamhet.